نمونه گیری


ما از نمونه ی در دسترس استفاده میکنیم و شرکت کنندگان افرادی هستند که به محضر ها و دادگاه های خانواده در شهر کرج مراجعه کردند .  پرسشنامه در دو بخش توزیع خواهد شد ، بخش اول جواب دادن کاغذی به پرسشنامه هایی است که از قبل به فارسی ترجمه شده است. بخش دوم ، بخش مصاحبه ی 4 دقیقه ای است که به صورت نزدیک یا از راه دور ضبط خواهد شد.
به شرکت کننده در رابطه با نحوه ی صحبت کردن با دستگاه رکوردر توضیحات کاملی مطابق فایلی که شما فرستاده اید ، ارائه خواهد شد. کاملا مشخص و واضح است که کدام پرسشنامه برای کدام شرکت کننده است.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها